Ács város honlapja

Hírek


2024
Felmentés iránti kérelem a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8.§-ának (2)
ekezdése szerint a szülők április 15-éig nyújthatják be kérelmüket az illetékes
fővárosi/vármegyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalához, a
jövő ősztől kiscsoportos vagy középsős gyermekük óvoda alóli felmentése tárgyában.

Családi körülmény, sajátos helyzet indokolhatja a kérelmet. Az eljárásban az óvodavezető
mint szakértő meghallgatható.

Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a felmentési kérelem a tárgyév április 15.
napja után is benyújtható.

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a kérelem sablonja az alábbi linkről letölthető:
Felmentés iránti kérelem a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól2024.02.21.
Óvodai beíratás2024.02.05.
Felhívás2024.02.05.
KSH Értesítés

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Ács településen a hivatal elnöke által 2024-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:

Ács

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei — havi rendszerességű

1942 Lakossági utazási szokásai — 2024. április, július, október, 2025. január hónapokban, negyedéves gyakoriságú 2003 Felmérés a Háztartások Információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról — 2024. április-június 2154 Európai Jövedelmi és Életkörülmény Adatfelvétel — 2024. február-április

Az összeírói munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (STATEK Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. Adatszolgáltatóinknak lehetőségük van telefonon keresztüli válaszadásra, illetve egyes adatgyűjtések esetében arra kérjük a válaszadókat, hogy a kérdőívek weben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben.

A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.

A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közöljük.

A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os telefonszámon (3-as mellék), illetve a lakinfo@ksh.hu e-mail-címen adunk további felvilágosítást.

Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.2024.01.08.
Ácsi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejének változása

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy

az energiafelhasználás és az energiaköltségek mérséklése érdekében

az Ácsi Polgármesteri Hivatalban

2024. január 08 – 2024. március 02 napjáig csütörtök és péntek munkanapokon távmunka elrendelésére kerül sor.

Az ügyfélfogadás ez időszak alatt az alábbiak szerint alakul:

Hétfő: 13:00-17:00

Kedd: 8:00-12:00

Szerda: 8:00-12:00-13:00-16:00


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182