Ács város honlapja

Hírek


2024.06.13.
Ács Város Településrendezési Eszközök módosítása

FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Partnereink!

Ács Város Önkormányzata tárgyalta a Helionergy Mir Kft. fejlesztési kérelmét és döntött, hogy módosítja Ács Város hatályos Településrendezési Tervét.

A módosítási eljárás során célunk a teljes körű tájékoztatás biztosítása, a lakosság és a partnereink véleményének megismerése, melynek céljából a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 65.§ (3) bekezdése alapján

2024. június 24.-én (hétfőn) 1000 órától

LAKOSSÁGI FÓRUMOT

tartunk.

Helyszíne: Ácsi Polgármesteri Hivatal nagyterme

A véleményezési dokumentációk előzetesen megtekinthetők Ács Város honlapján, továbbá az Ácsi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében, a Műszaki Irodában (2941 Ács, Gyár u. 23.).

Ács Város honlapján az Önkormányzat fül, Koncepciók, tervek menüpontja alatt érhető el a véleményezési anyag, Ács Város Településrendezési Eszközök módosítása 2024 elnevezéssel.

http://www.acs-varos.hu/acs_koncepcio.php

Kérem, hogy juttassák el Önkormányzatunkhoz a tervmódosításhoz kapcsolódó észrevételeiket az alábbi módok egyikén:

  • személyesen a lakossági fórumon
  • valamint legkésőbb a fórumot követő 5 napon belül írásban az epiteszet@acsvaros.hu elektronikus címre, vagy postai úton Ács Város Önkormányzatának címezve a 2941 Ács, Gyár u. 23. sz. alatti címre, illetve online az E-tér felületen.

2024. június 13.

Tisztelettel:
Dr.Szentirmai István s.k.
polgármester2024.06.05.
Földi szúnyoggyérítés

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2024. június 06. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2024. június 07-08.napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.2024.05.24.
Trianoni megemlékezés2024.05.27.
Tájékoztató a térfigyelő rendszer bővítéséről

A képviselő testület megszavazta a Városi Térfigyelő Rendszer bővítését.
A városban korábban már kiépítésre került egy térfigyelő rendszer, melynek központi szervere és Intellio térfigyelő szoftvere a Polgármesteri Hivatalban üzemel. Mint ismert, a városban régóta problémát okoz a más településekről érkező járművek vezetői és utasai által elkövetett cselekmények (betörések, illegális hulladéklerakás), így a Térfigyelő Rendszer bővítésének elsődleges célja a városba be- és kimenő forgalom ellenőrzése, a járművek regisztrálása videofelvétel és felismert rendszámok alapján.

A bővítésnél figyelembe vettük, hogy a rendszer a meglévő Térfigyelő Központra csatlakoztatható legyen, és a felvételek a Polgármesteri Hivatalban kerüljenek rögzítésre. Ennek egyik fő oka az adatvédelmi szabályok maradéktalan betartása (az adatokat úgy kell kezelni, hogy ahhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá, mely egy helyszíni rögzítés esetén nem biztosítottak). A másik fő oka, hogy egy esetleges rongálás, közterületen elhelyezett térfigyelő eszközök eltulajdonítása esetén a korábbi felvételek rendelkezésre álljanak.

A rendszer bővítésével kapcsolatban korábban felmerült, hogy helyszíni rögzítést alkalmazna a kivitelező, és SIM kártyás, térfigyelő pontonként szükséges internet előfizetéssel lehetne az élőképeket és a rögzített képeket elérni. Ezt elvetettük, egyrészt a folyamatosan jelentkező, megfigyelési pontonkénti internet előfizetési díjak, másrészt a fenti adatvédelmi és adatbiztonsági kérdések, továbbá a rendszer egységes kezelhetőségének hiánya miatt. Bár egyszeri költségben a kiépítés olcsóbb lett volna, üzemeltetési szempontból a jelenlegi elfogadott rendszer üzemeltetéséhez képest jelentős többletköltség jelentkezett volna, továbbá egy nagyobb mennyiségű adatmentéshez a helyszínen kellene rácsatlakozni a rögzítő berendezésre. Az Önkormányzat nem rendelkezik ezen feladat ellátásához szükséges erőforrásokkal, így ilyen esetben szolgáltató igénybevételére lenne szükség, ami további jelentős üzemeltetési költségeket okozna.

Az elfogadott rendszer jelentős beruházási költséggel jár, azonban a beruházási költség jelentős része egy olyan – Víztornyon elhelyezett – a területet 3600-ban lefedő antennás fogadó központ kiépítése, amely a jövőben is biztosítani tudja az újabb helyszínek bekötését olyan módon, hogy a Víztornyon kiépített központon már nem szükséges bővítést végezni.

A kameraképek az Önkormányzatnál elhelyezett Térfigyelő Központban kerülnek rögzítésre, a már kiépített Intellio rendszeren (természetesen az új kamerák, és a rendszámfelismerés miatt a szoftver és a tárhely bővítése is szükséges, melyet a most elfogadott fejlesztés tartalmaz).

Mindegyik új helyszínen telepítésre kerül egy rendszám felismerő – rendszám azonosító kamera, és egy térfigyelő kamera. A rendszám azonosítás miatt akár rendszám töredékből is vissza tudjuk keresni az ott áthaladó járművet, és a rendszám alapján megtehetőek a hatósági lépések a szabálysértések esetén.

A közelben található oroszlányi térfigyelő rendszer hasonlóan működik, ott számos esetben sikeresen fedtek fel különböző szabálysértéseket, bűncselekményeket a térfigyelő rendszer segítségével, és nagyságrendekkel tudták csökkenteni a más településekről érkező elkövetők által elkövetett cselekményeket. Az illegális hulladéklerakás is töredékére csökkent a rendszám azonosító kameráknak köszönhetően.2024.05.22.
Meghívó


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185