Ács város honlapja

Hírek


2020.03.11.
Koronavírus járvánnyal kapcsolatos közlemény2020.03.06.
Ingyenes képzések!

Ingyenes Képzések itt, a településünkön!

EFOP 3.9.2-16-2017-00018 „Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig” projekt keretében az OFA Nonprofit Kft. által biztosított lakosságot érintő ingyenes Én-megerősítő (visszavezetés a munka világába), Kompetencianövelő, Vállalkozási alapismeretek képzések indulnak.

Várjuk Kisbér, Ács, Bábolna, Ászár, Bakonysárkány, Ete, Tárkány települések lakosait.

Képzések elvégzői 40.000 Ft sikerdíjban, részesülnek!

Egy személy akár mindhárom képzésen részt vehet!

Részvétel előzetes jelentkezéshez kötött.
Jelentkezési lapot lakóhelyén található Polgármesteri Hivatalban kérheti.

Jelentkezési határidő: 2020. március 13.

Kapcsolódó letöltheto dokumentum


2020.03.06.
Pályázati felhívás műszaki ügyintéző és műszaki hatósági ügyintéző munkakörökre

Az Ácsi Polgármesteri Hivatal jegyzője pályázatot hirdet műszaki ügyintéző és műszaki hatósági ügyintéző munkakörökre

A munkavégzés helye: 2941 Ács, Gyár utca 23.
A munkavégzéshez tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Földkönyvi és térképi adatszolgáltatás, TAKARNET kezelése, nyilvántartás vezetése
 • Birtokvédelmi ügyek intézése
 • Közérdekű panaszok, bejelentések kivizsgálása, intézése
 • Szakhatósági állásfoglalások kiadása telekalakítások ügyében
 • Egyéb szakhatósági állásfoglalások kiadása (rendezési tervnek való megfelelés)
 • Tulajdonosi hozzájárulások előkészítése, kiadása (képviselő testület felé előterjesztés)
 • Önkormányzati beruházások, fejlesztések, karbantartások, felújítások előkészítése, képviselő testület felé történő előterjesztése, megrendelése, kivitelezés felügyelete
 • Építési Szolgáltatási Pont működtetése, építéssel kapcsolatos információszolgáltatás ügyfelek részére
 • ÉTDR felület kezelése
 • Önkormányzati tulajdonú és kezelésű közutak tekintetében közútkezelői hozzájárulások és közterület felbontási engedélyek kiadása
 • Önkormányzati tulajdonú és kezelésű közutak nyilvántartása, állapotának felügyelete
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Középfokú képesítés, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, kertészeti, környezetgazdálkodási szakképesítés.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
· 87/2019.(IV.23.) Korm.r. 1. melléklete szerinti önéletrajz
· képesítést igazoló iratok másolata
· 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
· hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.03.31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 04.01.
A munkakörök a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthetők.
A pályázat benyújtásának módja: postán keresztül, vagy elektronikus úton titkarsag@acsvaros.hu
A pályázattal kapcsolatban további információt a 34/385-121 telefonszámon kérhet.2020.03.04
Lakossági Fórum Meghívó

Tisztelt Partnerek!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 42. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Kisigmánd Község Önkormányzata, Csém Község Önkormányzata, Ács Város Önkormányzata és Bőny Község Önkormányzata településrendezési eszközeit tárgyalásos eljárás lefolytatásával módosítja.

A rendezési tervek módosításához az önkormányzatok közös lakossági fórumot hívnak össze, melynek időpontja és helyszíne:

2020. március 11. (szerda) 9:00 óra

Ács Város Polgármesteri Hivatala, 2941 Ács, Gyár u. 23.

Településrendezési terv módosítások tárgya:

Az M1 autópálya a plusz egy sávos bővítés és az átépülő csomópontok, pihenőhelyek miatt a jelenleginél nagyobb területet igényel, ez alapján kell a településrendezési terveket módosítani. Részletek a mellékelt partnerségi tervdokumentációkban.

6. Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A lakossági fórumot követő 8 napon belül, valamint lakossági fórum hiányában a hirdetmény közzétételét számított 8 napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

a) papír alapon az önkormányzat hivatalában, ügyfélfogadási időben történő személyes leadással,

b) levélben az önkormányzat címére (2948 Kisigmánd, Fő utca 1) történő megküldéssel,

c) elektronikus levélben az aljegyzo@kisigmand.hu e-mail címre történő megküldéssel

7. Csém Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló 5/2017. (V.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerint a partnerek e-mailben a telepulestervezes@csem.hu címen, vagy postai úton (Csém Község Polgármesteri Hivatala 2949 Csém, Béke u. 24.) tudják az önkormányzathoz véleményüket eljuttatni.

8. Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 14/2017. (VII.27.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A lakossági fórumot követő 8 napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

a) papíralapon a Polgármesternek címezve, Ács Város Önkormányzatának címére (2941 Ács, Gyár u. 23.) történő megküldéssel, vagy

b) elektronikus levélben a titkarsag@acsvaros.hu e-mail címre történő megküldéssel.

10. Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017 (IV.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés szerint a közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatás megjelenését követő 8 napon belül észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

a) papír alapon az önkormányzat hivatalában, nyitvatartási időben történő személyes leadással,

b) levélben az önkormányzat címére (9073 Bőny, Rákóczi u. 10.) történő megküldéssel,

c) elektronikus levélben a polgarmester@bony.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Ács, 2020. március 3.

Mellékletek: Partnerségi tervdokumentációk2020.03.15.
Meghívó


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185