Ács város honlapja

AlapadatokÁcs Város Polgármesteri Hivatala

cím: 2941 Ács, Gyár u. 23.
tel: 06/ 34- 385-121
fax: 06/34-385-042
e-mail: titkarsag@acsvaros.hu.hu

Ács Város Önkormányzat önként vállalt feladatai

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rögzíti, hogy a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. E törvényi felhatalmazás alapján Ács Város Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatokat látja el:

ˇ         helyi televízió és újság működtetéséről,

ˇ         egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (idősek karácsonya, életkezdési támogatás, önkormányzat saját hatáskörben adott ellátásai, első lakáshoz jutók támogatása, BURSA Hungarica)

ˇ         a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (4) bekezdése szerinti feladatok ellátásáról.

ˇ         a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény alapján a mezei őrszolgálatot

ˇ         egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás

ˇ         civil szervezetek és egyházak támogatása