Ács város honlapja

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézés az E-önkormányzat portálon általános tájékoztató
Elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárások

Tisztelt Felhasználó!
Köszöntjük az Ácsi Polgármesteri Hivatalának E-ügyintézési oldalán!

Az az e-ügyintézés oldal lehetőséget nyújt a magyarország.hu kapcsolaton keresztül az elektronikus ügyintézéshez is. További könnyebbséget jelent, hogy a nem elektronikusan indítható ügyeknél, előre tájékozódhat a szükséges nyomtatványokról és törvényi háttérről. Oldalainkon keresztül tájékoztatást kaphat az ügyintézés menetéről illetve annak pontos helyéről.

Tájékoztató az elektronikus ügyintézéssel összefüggő, 2018. január 1-től hatályos változásokról.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. § 17. pont b) alpontjának, valamint 108. § (1) bekezdésének megfelelően Ács Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2018. január 1. napjától köteles biztosítani az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdése és 108. § (5) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat 2018. január 1-től elektronikus ügyintézésre kötelezett. Ács Város Önkormányzata vagy Polgármesteri Hivatala a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus intézését köteles biztosítani. Amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél nem elektronikus úton nyújtja be kérelmét, akkor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a kérelem visszautasításának van helye.

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.
Az OHP-portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére. Továbbiakban az elektronikus ügyintézés Ács Polgármesteri Hivatalával is az OHP-portál keresztül vehető igénybe.
Az OHP-portál elérhető a https://ohp-20.asp.lgov.hu -linken.
Azokban az ügyekben amelyekhez nem található az OHP-portálon elektronikus űrlap, lehetőség van az e-Papír beküldési lehetőségen keresztül is (https://epapir.gov.hu) kapcsolattartásra.
Az elektronikus kapcsolattartáshoz az ügyfélnek rendelkeznie kell ügyfélkapuval, esetlegesen hivatali, per és/vagy cégkapuval. Az ügyfélkapu, hivatali kapu, perkapu és cégkapu regisztrációval, e-Papír küldési lehetőséggel kapcsolatban a www.magyarorszag.hu oldalon tájékozódhat.

Az Ács Város Polgármesteri Hivatala az ACSPOLGHIV rövidnevet és a 706193930 KRID-t használja az elektronikus kapcsolattartásra.
Reméljük, hogy szolgáltatásunk az Ön megelégedésére szolgál, és használatával még egyszerűbbé válik hivatalos ügyeinek intézése!