Ács város honlapja

Hírek


2023.04.05.
Ügysegéd időpontja

Tájékoztatás!
Komárom Járási Hivatal ügysegédje
2023. áprilisától az Ácsi Polgármesteri Hivatalban ismét fogadja az ügyfeleket
péntekenként 8.00 – 12.00 óra között.

Azon a héten, amikor hétfőn a Kormányablak buszban várják az ügyfeleket, az ügysegéd pénteki fogadónapja a Hivatalban elmarad!2023.03.27.
Kormány Ablak Busz

MOBILIZÁLT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Tisztelt Ácsi Lakosok!
2023. április 03-án (hétfőn) 8:30-11:00 között
az Ácsi Polgármesteri Hivatal előtt
a Kormányablak Busz ügyintézői ismét várják az ügyfeleket okmányirodai (személyi igazolvány, lakcím, jogosítvány, útlevél, ügyfélkapu, diákigazolvány) valamint kormányablakban indítható ügyekben.2023.03.21.
ÓVODAI BEIRATKOZÁS AZ ÁCSI BÓBITA ÓVODÁBA

Kapcsolódó letöltheto dokumentum


2023.03.21.
Kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés

A felmentés engedélyezését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szabályozza.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva - kérelmezheti az óvodai foglalkozások alóli felmentést.

A kérelem a tárgyév április 15. napjáig nyújtható be.

A felmentés annak az évnek az augusztus 31. napjáig szól, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

Különös méltánylást érdemlő esetben - a tárgyév április 15-éig benyújtott - újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

A kérelem benyújtása

A szülő a felmentés iránti kérelmet a területileg illetékes kormányhivatalhoz nyújthatja be.

A kérelem elbírálása

A gyermek az óvodai foglalkozáson való részvétel alól felmenthető, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Amennyiben az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbetegszakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki Ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától számított 50 nap.

Az ügyben eljáró hatóság: a területileg illetékes kormányhivatal.

Jogorvoslat

A döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet indítani. A bíróság a keresetlevelet a keresetlevél bírósághoz történő érkezésétől számított harminc napon belül bírálja el, a határozatát ugyanezen határidőn belül írásba foglalja és a felek részére kézbesíti.

Az alkalmazott jogszabályok:

· 1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
· 2. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
· 3. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
· 4. 229/2012. (VII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Kapcsolódó letöltheto dokumentum


2023.03.20.
Általános iskolai beiratkozás


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185