Ács város honlapja

Hírek


2019.03.23.
Meghívó2019.03.15.
Meghívó2019.03.04.
Versenytárgyalási felhívás ingatlanok értékesítésére

Versenytárgyalási felhívás ingatlanok értékesítésére

Ács Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 79/2019. (II.26.) képviselő-testületi határozat alapján versenytárgyalás útján értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező következő ingatlanokat:
Sor
szám
Hrsz.
Tulajdoni hányad
Művelési ág
Térmérték (tulajdoni hányad szerint)
Kikiáltási ár
1
1006/28
1/1
kivett beépítetlen
1466
791.750,-
2
1027/32
3143/14836
kivett udvar
3143
521.750,-
6
763
1/1
kivett beépítetlen
286
37.361,-
11
732
1/1
kivett beépítetlen
366
45.361,-
12
729
1/1
kivett beépítetlen
499
58.361,-
13
727
4070/9972
kivett beépítetlen
96.7298
15.361,-
14
725
1/1
kivett beépítetlen
478
56.361,-
A versenytárgyalás
helye: Ácsi Polgármesteri Hivatal nagyterme
ideje: 2019. április 15. napja, 9.00 óra.
Az értékesítésre kerülő ingatlanok megtekinthetőek a helyszínen, előzetes egyeztetés nélkül is.
A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:
Jelentkezni folyamatosan lehet. A tárgyhavi versenytárgyalásra a hó 10. napjáig beérkezőleg, írásban az Ácsi Polgármesteri Hivatalnál lehet. A versenytárgyaláson való részvétel feltétele, hogy a pályázó a megvásárolni kívánt ingatlan kikiáltási árának 10%-át bánatpénzként befizessen az OTP Bank által vezetett önkormányzati folyószámlára: 11740078-15385413. Az árverésre való jelentkezéshez csatolni kell a befizetési bizonylat másolatát. Az árverés után a bánatpénz 8 napon belül mindazok számára visszafizetésre kerül, akik részt vettek a versenytárgyaláson, de nem szerezték meg az ingatlan tulajdonjogát. A befizetett bánatpénz a nyertessel való szerződéskötéskor foglaló címén a vételárba beszámításra kerül. A jelentkezésben nyilatkozni kell, hogy a vevő igénybe veszi-e a 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet szerinti lakásépítési támogatást.
A versenytárgyalás lebonyolítása:
A versenytárgyalást Ács Város Jegyzője vezeti, a kikiáltási árat követően az ingatlan vételára 20.000,-Ft-tal emelkedik. Negatív licit nincs. A résztvevő a versenytárgyalást vezető által elmondott összeg elfogadását kézfelemeléssel jelzi, a legmagasabb összeget kínáló vevővel köt szerződést az önkormányzat. Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet győztest.
Az ingatlan adásvétele:
A versenytárgyalás nyertesével való szerződéskötés csak a teljes vételár kiegyenlítése után történik meg, ezt követően kerül az ingatlan a vevő birtokába és tulajdonába.
A vételárat egy összegben, az értesítéstől számított 15 napon belül kell befizetni az önkormányzat számlájára. A nyertessel való szerződéskötés legkésőbb a vételár befizetésétől számított 8 napon belül történik. Ha az árverés nyertese lakáscélú hitelt kíván felvenni, a vételár kifizetéséhez a hitelügyintézés ideje nem számít bele a szerződéskötési határidőbe az első pénzintézet vonatkozásában. A hitel ügyintézés megindítását a pénzintézetnek írásban igazolnia kell a versenytárgyalás napjától számított 8 napon belül. Amennyiben a szerződéskötés vagy a vételár megfizetése a vevő érdekkörébe felmerülő okból meghiúsul úgy a vevő a bánatpénzt, illetve a foglaló összegét elveszíti. Az ingatlan adásvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, illetve a szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.2019.02.25.
Egyenlő Bánásmód Hatóság felhívása2019.02.13.
Tájékoztató a 2019. február 13-i közmeghallgatással kapcsolatban

A 2019. február 13-ára meghirdetett közmeghallgatás első napirendi pontjában a Zöld város projekt ismertetésére kerül sor.

A projektel kapcsolatos tervek az alábbi linkeken érhetőek el:

Ács Zöld város projekt tervezési területe

Gyár utcai látványterv

Gyár utcai útépítési terv

Közvilágítási terv Zichy park első része

Közvilágítási terv Zichy park hátsó része

Ács, Zichy-kastély (hrsz.: 2/40) környezetének kertépítészeti rekonstrukciója

Zöld város kialakítás keretében piac építésének terve

ÁCS 2/40 hrsz. alatt létesülő piac és parkolók útépítési és víziközmű terve


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185