Ács város honlapja

Hírek


2021.08.25.
Meghívó2021.08.23.
Szúnyoggyérítés

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL
Értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
A kezelés időpontja: 2021. augusztus 24. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2021. augusztus 25-26. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.
Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.2021.08.18.
Meghívó

Ács Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÉS AZ ÚJ KENYÉR tiszteletére rendezett ünnepi programjainkra.

Részletek a plakáton.2021.08.16.
Tájékoztató az iskolai étkezés változásairól és igénybevételéről

Tisztelt Szülő!

A 2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az önkormányzatoknak biztosítani kell étkezési lehetőséget azon tanulók részére, akiknek igénylik, mely szolgáltatás igénybevétele térítésidíj köteles.
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény előírja, hogy mely esetben kell ingyenesen és az intézményi térítési kedvezményekkel biztosítani az ellátást.

Az étkezés megrendelésének, térítésének rendje megváltozott!

Az étkezés fizetése előre történik.
Ha a gyermek részére étkezést szeretne igényelni 2021/2022-es tanévre, akkor a mellékelt nyomtatványok közül a gyermek részére megfelelőt juttassa el hozzánk elektronikusan, vagy az ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal bejáratánál lévő postaládába helyezze el.
A nyomtatványok leadásának végső határideje az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskolában 2021.08.26 (8-18 óra) és 2021.08.27.(8-16 óra) -én történő tankönyv kiosztás napja. A szükséges nyomtatványok a helyszínen is elérhetőek és kitölthetőek lesznek.
A nyomtatványok ahttp://www.acs-varos.hu honlapon és az „Iskolai étkezés Ács” Facebook oldalon, valamint ügyfélfogadási időben az Ácsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán is megtalálhatók.
A mellékelt nyomtatványok: Szándéknyilatkozat és igénylőlap, valamint a Nyilatkozat az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetéshez. A nyomtatványokat gyermekenként kell kitölteni.
A diétás étrend igényléséhez szakorvosi véleményt szükséges csatolni.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl.: iskola-váltás, kedvezményre való jogosultság változása / megszűnése – azt az Ácsi Polgármesteri Hivatal felé 10 napon belül szíveskedjen jelezni!
A kedvezményre jogosító igazolásokat minden tanév elején kérjük ismételten benyújtani mindaddig, amíg a jogosultság fennáll. A szülő felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező esetben 100% -os térítési díj fizetésére kötelezett.
Kérjük, adja meg saját elérhetőségeit a későbbi könnyebb kapcsolattartás megkönnyítése érdekében. Köszönjük!
Az étkezésért felelős kapcsolattartó elérhetőségei:
Szabó-Kiss Bernadett
06 20/ 950-4506
„Iskolai étkezés Ács” Facebook oldal


Fizetési lehetőségek:
Az iskolai étkezési díj befizetése a következő módokon lehetséges:
· készpénz:
Minden hónap második és harmadik hetében az Ácsi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben:
hétfő: 13:00-17:00; szerda: 08:00-12:00 és 13:00-16:00; péntek: 08:00-12:00
Készpénzfizetés esetében a számlát a befizetéssel egyidőben kapja meg.
· átutalás:
Átutaláshoz a szolgáltató bankszámlaszáma:
Ács Város Önkormányzata 11740078-15385413-00000000 OTP Bank
Átutalásos fizetési mód esetén az elkészült számla a kitöltött nyomtatványon megadott e-mail címre kerül kiküldésre. Kérjük, hogy a számlán szereplő összeget utalják, a közleményben a gyermek nevének és osztályának feltüntetésével! Amennyiben a számlát nem kapja meg, kérjük a fenti elérhetőségek egyikén jelezze!
Az étkezési térítési díj fizetése legkésőbb az adott hónap 3. hét péntekéig esedékes.

Kérjük, minél többen válasszák az átutalásos fizetési módot az elmúlt időszak pandémiás helyzetére való tekintettel.

Étkezni csak az étkezési térítési díj megfizetését követően lehet. Amennyiben az adott hónap 3. hetének végéig nem történik meg a befizetés, a megrendelést az intézmény mindaddig szünetelteti, amíg a térítési díj befizetésre nem kerül.

Étkezés lemondása:

Felhívjuk a Tisztelt Szülő figyelmét, hogy a tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés lemondását, ezt a szülőnek a fenti elérhetőségek egyikén jeleznie kell!
Kiemelten kérjük az ingyenesen étkező gyermekek szüleinek figyelmét, hogy gyermekük hiányzását ők is jelezzék felénk, mivel részükre az étkezés díját az Önkormányzat fizeti az Eurest Kft. felé.
A szolgáltató az étkezés lemondását, módosítását a tárgynapot megelőző nap 08:30-ig fogadja el intézményünktől, tehát az adott napon történő lemondást csak a következő naptól tudjuk érvényesíteni.
08:30 után leadott lemondást a lemondás napját követő második naptól tudjuk érvényesíteni.
A napi többszöri étkezést igénybe vevők lemondása csak teljes étkezési napra érvényesíthető, köztes étkezések lemondását nem tudjuk elfogadni.
Hiányzás esetén lehetőséget biztosítunk az ebéd saját éthordóban történő elszállítására az iskola konyhájáról.
Rövidített tanítási napokon és külső iskolai program esetén is megilleti a tanulót az étkezés, alternatív megoldásként akár hideg élelmezési csomag biztosításával.

Az étkezés minőségével vagy mennyiségével kapcsolatos reklamációkat kérjük a fenti elérhetőségek valamelyikén jelezzék felénk!
Köszönjük együttműködését!

Ács, 2021. augusztus 05.

Kapcsolódó letöltheto dokumentum


2021.08.16.
Értesítés útlezárásról

Tisztelt Ácsi Polgárok!

Értesítem Önöket, hogy
2021. 08. 17-én 7:00-tól
az aszfaltozási munkák befejezéséig (előreláthatólag 15:00 óráig)
a Gyár utca
a Fő utcai elágazástól
a Galamb szervizig
lezárásra kerül.
A bölcsődés és óvodás gyermekek szüleit kérem, hogy az épületet csak gyalogosan közelítsék meg.

Dr. Szentirmai István

polgármester


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183