Ács város honlapja

Hírek


2022.09.27.
Szüreti felvonulás2022.09.22.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

Tájékoztatás

Önkormányzatunk 2023. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A pályázat célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.
A pályázati lehetőséget a településünkön lakóhellyel rendelkező, felsőoktatásban hallgatói jogviszonnyal rendelkező, vagy a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vehetik igénybe.
A pályázat benyújtásának módjáról, feltételeiről a http://emet.gov.hu linken tájékozódhatnak az érdeklődők.
Pályázatukat 2022. október 5. napjától 2022. november 3. napjáig nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalba, a pályázati kiírásban szereplő formában, a megadott, kötelező mellékletek csatolásával
Kérem, minél többen éljenek a pályázat adta lehetőséggel, s váljanak Bursa-ösztöndíjassá!2022.09.16.
BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS

FELHÍVÁS!

BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS
A Kormány a kialakult helyzetben, a lakosság téli tüzelőanyag igényének megfelelő kielégítése érdekében fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét a fűtési szezonra.
Önkormányzatunknak szeptember 30-ig kell jeleznie a települési szintű adatokat.
Mindezek alapján kérjük, hogy amennyiben háztartásában van barnakőszén felhasználás, illetve. tervezi azt, úgy a várható felhasználási igényét jelezze szeptember 29-ig hivatalunknak az alábbi adatok megadásával:
  • név
  • lakcím, telefonos elérhetőség
  • mennyiség mázsában kifejezve
Igényét az Ácsi Polgármesteri Hivatalban, Paksiné Szabó Tünde ügyintézőnél az alábbi formában jelezheti:
· hivatalunkban személyesen,
· igényfelmérő lap benyújtásával

Kapcsolódó letöltheto dokumentum


2022.09.12.
Lakossági felhívás

Tájékoztatás

A családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtérbeépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetéséhez kapcsolódóan a Kormány 345/2022.(IX.09.) sz. rendeletével új hatáskört és feladatkört adott a települési jegyzőknek a lakások rendeltetési egységeinek számáról történő hatósági bizonyítvány kiállítására irányulóan.

A hatósági bizonyítvány kiállításának indoka:

Az egyetemes szolgáltatási árszabás igénybevételéhez az ingatlan lakás rendeltetési egységek számának igazolása

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy:

1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül,

2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

Ügyintézési határidő: 8 nap

A jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó/kérelmező nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó: „az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárolt földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önáll lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljából szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez, és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.”

Amennyiben az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatás érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

Amennyiben a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget, akkor a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron számolja fel a felhasználónak.

A hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatosan további információt a hivatal munkatársa, Paksiné Szabó Tünde tud nyújtani.

Telefon: 34/595-147

Személyes ügyfélfogadás keretében: hétfő : 13-16 óráig

szerda: 08-16 óráig

péntek: 08-12 óráig

Kapcsolódó letöltheto dokumentum


2022.09.09.
Hirdetmény Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás illetve árverés mellőzésével való értékesítésre vonatkozóan

Hirdetmény Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás illetve árverés mellőzésével való értékesítésre vonatkozóan


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185