Ács város honlapja

Hírek


2023.02.20.
KSH felhívás2023.01.31.
K&H számlanyitási lehetőség a Művelődési Házban!

Kedves Érdeklődők!

A Komárom-Esztergom Vármegyei járás K&H kollégái mindenkit nagy szeretettel várnak bankszámlanyitással kapcsolatban az alábbi helyszínen és időpontban:

Helyszín: Művelődési Ház 2941 Ács Zichy park 1,

Időpont: 2023.02.08 (Szerda) 08:00-16:00-ig

Az alábbiakban tudnak segíteni:

  • számlanyitási lehetőségek, mobilbankon igényelhető szolgáltatások, biztosítások bemutatása
  • elektronikus szolgáltatások, digitális újdonságok, K&H mobilbank
  • időpontegyeztetés ügyfélpontra

Keressék minket bizalommal!2023.01.23.
Életkezdési támogatás, és első lakáshoz jutók megállapodásainak aláírása, és ünnepélyes átadása

Ács Város Önkormányzata elkötelezett az Ács közigazgatási területén élő családok, gyermekek támogatása iránt, elősegítve ezzel a város népességének növekedését, kedvező életfeltételek kialakítását.

A gyermek születésével összefüggő anyagi terhek csökkentése érdekében az önkormányzat egyszeri, pénzbeni juttatás formájában életkezdési támogatást nyújt.
2022. október 20.-án az idei évben második alkalommal a Polgármesteri Hivatal dísztermében került sor (Ács Város Önkormányzata Képviselő testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 17/2002. (X.4.) rendeletének 9.§-a alapján jóváhagyott életkezdési támogatások, valamint az Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 6/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete alapján megállapított első lakáshoz jutók támogatásának ünnepélyes átadására.
A korábbi alkalmakhoz hasonlóan a Bóbita Óvoda kisóvodásainak színvonalas műsora után a jelenlévőket Dr. Szentirmai István polgármester köszöntötte, majd szeretettel gratulált, és jókívánságait fejezte ki a családoknak. Az emléklap, és virág átadása után -melyet az újszülött gyermekek részére a város vezetése személyesen adott át a jelenlévő szülők és gyermekeik részére- a támogatások kifizetésére került sor. Ünnepségünkön az egyszeri 50.000.-Ft-os pénzbeli juttatásban 22 család részesült összesen 1.150.000.- Ft. támogatásban.
A rendezvényen a Polgármester Úr gratulációját fejezte ki az első lakáshoz jutott családok részére is. A támogatási szerződések aláírása után a támogatás összege is az ünnepség keretein belül a került átadásra. Az eseményen 10 család részesült összesen 3.500.000.-Ft. juttatásban.2023.01.23.
2022. évben megvalósult pályázatok, jövőbeni tervek

Az önkormányzat az elmúlt évben is igyekezett kihasználni a pályázati lehetőségeket a város és intézményeinek fejlesztésére. Ennek érdekében a következő fejlesztéseket valósította meg:

1. A Belügyminisztérium kötelező önkormányzati feladatellátást biztosító intézmények fejlesztése, felújítása keretében mintegy 22 millió 838 ezer forint összegű támogatással az óvoda fűtéskorszerűsítése és nyílászárócseréje valósult meg 2022-ben a nyári szünet idején. 3 db gázkazán került beépítésre, valamint a kazánházi gépészet és a fűtés csővezetékének cseréje, javítása történt meg. A fűtés korszerűsítéséhez szervesen kapcsolódik a nyílászárócsere, az eredetileg beépített fa ajtók és ablakok helyett műanyag ablakok, illetve műanyag és alumínium ajtók kerültek beépítésre. A belső felújítások közül a folyosók burkolatának cseréje készült még el a pályázat keretében. A kivitelezés teljes költsége 43,994,591 Ft ebből támogatás 22,838,238 Ft, saját erő 21,156,353 Ft.
2. 2021. évben külterületi út felújítására adtunk be sikeres pályázatot, az Ernőmajori út vonatkozásában. A projekt célja az Ernőmajori szilárd burkolattal rendelkező bekötőút útburkolatának és alépítményének felújítása, napelemes jelzőtáblák telepítése. A kivitelezést közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a Széles Út Kft végezte. A meglévő 4,00 m szélességet megtartva a burkolat megerősítése után aszfalt terítésével került megerősítésre az útburkolat. A felújított szakasz hossza kb. 5,1 km. A kivitelezés szerződés szerint, szeptember 30-ig megvalósult. A beruházás teljes költsége 282 millió forint, melyből 14 millió forint az önrész, a fennmaradó 268 millió forint támogatás.
3. Az 1912/2021. (XII.15.) Korm. határozatban döntöttek az „Esterházy-Liechtenstein-Zichy kastély tetőszerkezetének felújításához kapcsolódó támogatásról, melynek összege 115,326,245,- Ft. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a nyertes ajánlattevő a BR Rönkvilág Kft. A kivitelezés összege bruttó 137,889,150,- Ft, így az önkormányzat 22,562,905,- forint önerőt biztosított a felújításhoz. Az építés során faanyagvédelmi szakember véleményezése alapján cserélésre került a tető faanyaga a szükséges mértékben. A pala tetőhéjazat lebontásra és mint veszélyes hulladék elszállításra került, helyére betoncserepet helyeztek fel. A nem használt kémények szintén elbontásra kerültek. Megújult az ereszcsatorna, valamint villámvédelmi rendszer is kiépítésre került. Kivitelezés időszaka 2022. februárban indult, mely június 28-án fejeződött be.
4. A Zöldváros projekt 2021. évben megvalósult. A műszaki átadás-átvétel 2021. november 16-án lezárult. Ezt követően a szükséges engedélyeztetési eljárások zajlottak 2022. év elején. Az engedélyek birtokában tavasszal megnyitott a Városi piac, mely folyamatosan üzemel.
5. Az önkormányzat pályázati forrásokon felül önerőből valósította meg a
- Bagolyvár belső vakolási munkája 5 millió 491 ezer forint,
- a Polgármesteri Hivatal épületéhez akadálymentes feljáró készült a Gombos Kft támogatásával.
- az Óvodában a Kinizsi Pál utcai telephelyen napvitorla került kihelyezésre, értéke 892 ezer Ft, ágytároló szekrényeket vásároltunk 1 millió 115 ezer Ft értékben, az udvaron 2 millió 422 ezer Ft értékben térkövezés történt, illetve redőnyök, szúnyoghálók kerültek beszerzésre 585 ezer Ft értékben,
- a központi Óvodában a WIFI hálózat kiépítése történt meg (532.677Ft),
- A Szociális Központban felújításra került a villamos hálózat és az informatikai hálózat kiépítésre került, értéke 2 millió 621 ezer Ft,
- a térfigyelő kamera rendszer bővítése 928 ezer Ft,
- a városgazdálkodáshoz beszerzésre került 2 db fűnyíró, 1 db fűkasza értékük 556 ezer Ft, valamint egy Fliegl 3 tárcsás ágvágó 4 millió 590 ezer Ft összegben
A felsorolás nem teljes, hiszen több kisebb értékű, de az intézmények és az önkormányzat zavartalan működését, kisebb fejlesztését biztosító beszerzés történt az év során.
2022-ben benyújtott pályázatok
1. ÁcsVárosÖnkormányzataaTOP_Plusz-1.2.1-21számonmegjelentpályázati kiírásbanrészletezettfeltételeknekmegfelelt,ígypályázatot nyújtbeatelepülésenmeglévővízgazdálkodásiproblémák kezelésére. A projektbe előzetes felmérés szerint a településen 5 helyszínt érintene: A Komáromi utcát, az Ady E. utcát, az árpád utca első részét, a Dózsa Gy. utcát a Községi utcavonaláig, valamint a Fő útmenténtalálhatótűzoltó-szertárelőttilefolyástalanterületet. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatás összege 300,000,000,- Ft. A kivitelezés várhatóan 2023. évben történik.
2. TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú, a Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmünk 214,999,994,- Ft támogatási összeget nyert, mely 100%-os támogatási intenzitású. A homlokzati falfelületekre, lábazatra a hatályos energetikai előírásoknak megfelelő hőszigetelés készítése, az elavult, meglévő homlokzati nyílászárók cseréje, teljes tetőhéjazat cseréje a bádogos szerkezetekkel együtt, a szigeteletlen padlástér födémére hőszigetelés készítése, épület körüli járdaburkolat és gazdasági udvar burkolat készítése, napelemes rendszer telepítése, belső burkolat cseréje, belső nyílászáró cseréje valósulna meg várhatóan a következő évben.
3. Leader Közösségi célú fejlesztések VP6-19.2.1.-8-7-21 projekt keretében pályázatot nyújtottunk be 1 db nagy teljesítményű fűnyíró traktor beszerzésére, 7 millió Ft összegben, melyhez nem szükséges önrész biztosítása. A pályázat elbírálása folyamatban van.2022.11.25.
Igazgatási szünet és ügyelet az Ácsi Polgármesteri Hivatalban


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184