Ács város honlapja

Hírek


2022.06.07.
Szúnyoggyérítés

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
A kezelés pontos időpontja: 2022.június 08. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2022. június 09-10. napjai, ugyanebben az időben.
Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.2022.06.03.
Összetartozásunk tüze2022.06.01.
A NAPSUGÁR Művészeti Iskola felvételt hirdet Ácson a 2022-2023-as tanévre2022.05.23.
Tájékoztató határszemle ellenőrzések végrehajtásának elrendeléséről

TÁJÉKOZTATÓ
a határszemle ellenőrzések végrehajtásának elrendeléséről
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal felhívja az ingatlantulajdonosok és földhasználók figyelmét arra, hogy az Agrárminisztérium elrendelte a 2022. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását.
A határszemle ellenőrzéseket Komárom-Esztergom megye településeinek külterületein (beleértve a zártkerti ingatlanokat is) a megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatósági feladatkört ellátó szervezeti egységei hajtják végre.
A határszemlén a hatóság szakemberei elsősorban a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 5. § (1)—(4) bekezdéseiben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzik.
A hivatkozott jogszabályhely arra kötelezi a földhasználót, hogy a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül - a talajvédelmi előírások betartása mellett - a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. Ezen vagylagos módon teljesíthető hasznosítási kötelezettség nem érvényesül a szőlő és gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott területek esetén, mivel e földrészletek kizárólag a művelési águknak megfelelő termeléssel hasznosíthatók.
Agrártámogatást igénylők részére hangsúlyozandó, hogy az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet értelmében a támogatás szempontjából ökológiai jelentőségű szántó és gyepterületek akkor támogathatók, ha mezőgazdasági termelés hiányában sem áll fenn a terület nagymértékű, súlyos lágyszárú, illetve maradandó fás szárú gyomosodása. Vagyis az FM rendeletben előírt követelmény és a Tfvt. szerinti hasznosítási kötelezettség összhangban van.
A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után (Tfvt. 24. §).
A határszemle ellenőrzések - a hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése mellett - kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az ingatlanügyi hatóság a határszemle ellenőrzésekkel párhuzamosan a parlagfű elleni hatósági védekezéssel összefüggő felderítést is végez.
A Kormányhivatal kéri az ingatlantulajdonosokat és földhasználókat, hogy jogszabályban foglalt kötelezettségeiknek tegyenek eleget!
FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY
Földhivatali Koordinációs Osztály
2500 Esztergom, Rudnay Sándor tér 2. Levelezési cím.: 2501 Esztergom Pf.:64
Tel.. (33) 510-827, e-mail: földhivatal u knTtitironi.gnv.hu
KRID azonosító.:412850998
A határszemlével és parlagfű ellenőrzésekkel kapcsolatos kérdésekre a kormányhivatal munkatársai szívesen válaszolnak az alábbi elérhetőségeken:
> KÉM KH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1.
2500 Esztergom, Rudnay S. tér 2.
Tel.: 33/510-180, E-mail: ldhivatal.esztergom@komarom.gov.hu;
> KÉM KH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.
2900 Komárom, Szabadság tér 1.
Tel.: 34/795-913, E-mail: földhivatal.komarom@komarom. gov.hu;
> KÉM KH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3.
2890 Tata, Ady Endre u. 34.
Tel.: 34/795-036, E-mail: foldhivatal.tata@komarom.gov.hu;
> KÉM KH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.
2800 Tatabánya, Bárdos L.u.2.
Tel.: 34/795-110; E-mail: foldhivatal.tatabanya@koniarom.gov.hu:
> KÉM KH Földhivatali Főosztály Földhivatali Koordinációs Osztály:
Tel.: 33/510-827; E-mail: foldhivatal@komarom.gov.hu.

Esztergom, 2022. május 19.2022.05.11.
Közterület-felügyelő

Ács város Polgármesteri Hivatalában

2022. május 01. napjától

Közterület-felügyelet működik 1 fővel.

A felügyelet tevékenysége során a város közterületi rendjének és tisztaságának javítása érdekében végez hatósági ellenőrzéseket.
A lakosok a város közterületeinek tisztaságával és rendjével kapcsolatos problémáikkal személyesen minden

pénteken 08:00 órától 11:00 óráig és 13:00 órától 16:00 óráig

tartó ügyfélfogadási időben, a

2941 Ács, Gyár u. 34/A címen található

önkormányzati rendészeti irodában, egyéb időszakban a
06-20/372 5992 telefonszámon vagy a
kozteruletfelugyelo@acsvaros.hu e-mail címen érhetik el
Varga Zoltán közterület-felügyelőt.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184