Ács város honlapja

Hírek


2024.03.05.
Március 15. megemlékezés2024.03.05.
Kerékpáros emléktúra2024.03.01.
Ebösszeírás

Tisztelt Ácsi Ebtartók és Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat, ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az adatlap kitöltése minden kutyatartó számára kötelező! Amennyiben kutyája az utóbbi 3 évben hunyt el, kérem azt is jelezze számunkra a bejelentő lapon, hogy az ebnyilvántartási rendszerünkből törlésre kerüljön.

Az Ebösszeíró adatlap

Ács Város Honlapján,

Ács Város Hivatalos facebook oldalán,

Ácsi Hírek újság februári számában, valamint

az Ácsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán megtalálható.

Benyújtás módja:

Postai úton vagy személyesen: 2941 Ács, Gyár utca 23. Ácsi Polgármesteri Hivatal

E-mailben: ebosszeirasacs@gmail.com

Ács Város közigazgatási területén 2024. március 1. és 2024. április 30. közötti időszakban kerül sor az ebösszeírásra. Amennyiben, az ebtartók 2024. április 30. napjáig nem küldik meg az Ebösszeíró adatlapot, őket az Ácsi Polgármesteri Hivatal munkatársai felkeresik ebösszeírás céljából.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az ebösszesírás jogszabályi kötelezettsége az önkormányzatnak. Az önkormányzat nem szándékozik a jövőben ebadót kivetni.

Kapcsolódó letöltheto dokumentum


2024
Felmentés iránti kérelem a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8.§-ának (2)
ekezdése szerint a szülők április 15-éig nyújthatják be kérelmüket az illetékes
fővárosi/vármegyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalához, a
jövő ősztől kiscsoportos vagy középsős gyermekük óvoda alóli felmentése tárgyában.

Családi körülmény, sajátos helyzet indokolhatja a kérelmet. Az eljárásban az óvodavezető
mint szakértő meghallgatható.

Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a felmentési kérelem a tárgyév április 15.
napja után is benyújtható.

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a kérelem sablonja az alábbi linkről letölthető:
Felmentés iránti kérelem a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól2024.02.21.
Óvodai beíratás


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183