Ács város honlapja

Hírek


2021.07.19.
Fogathajtó verseny20201.07.16.
Igazgatási szünet

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az

Ácsi Polgármesteri Hivatal

2021. 07. 19 – 2021. 07. 23. napja között
IGAZGATÁSI SZÜNETET TART,

ezért a fenti időtartam alatt az ügyfélfogadás
szünetel.
Első munkanap 2021. 07. 26. (hétfő)2021.07.16.
Versenytárgyalási felhívás ingatlan értékesítésére

Versenytárgyalási felhívás ingatlan értékesítésére

Ács Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 113./2021.(VII.12.) számú képviselő-testületi határozat alapján versenytárgyalás útján értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező következő ingatlant:
A versenytárgyalás
helye: Ácsi Polgármesteri Hivatal nagyterme
ideje: 2021. szeptember 6.-án 9.00 óra 15 perckor
Az értékesítésre kerülő ingatlan megtekinthető a helyszínen, előzetes egyeztetés nélkül is.
Sor
szám
Hrsz.
Tulajdoni hányad
Művelési ág
Térmérték (m2)
Kikiáltási ár (Ft)
1
6506
1/1
kert
935
126.000Ft
A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:
A versenytárgyalásra jelentkezni 2021. augusztus 31. napján 12.00 óráig beérkezően, írásban az Ácsi Polgármesteri Hivatalnál lehet. A versenytárgyaláson való részvétel feltétele, hogy a pályázó a megvásárolni kívánt ingatlan kikiáltási árának 10%-át bánatpénzként befizessen az OTP Bank Nyrt. által vezetett önkormányzati folyószámlára: 11740078-15385413. Az árverésre való jelentkezéshez csatolni kell a befizetési bizonylat másolatát. Az árverés után a bánatpénz 8 napon belül mindazok számára visszafizetésre kerül, akik részt vettek a versenytárgyaláson, de nem szerezték meg az ingatlan tulajdonjogát.
Kérjük a jelentkezéskor legyenek szívesek megadni azt a bankszámlaszámot, amelyre a bánatpénz visszautalásra kerül. A befizetett bánatpénz a nyertessel való szerződéskötéskor a vételárba beszámításra kerül.
A versenytárgyalás lebonyolítása:
A versenytárgyalást Ács Város Jegyzője vezeti, a kikiáltási árat követően az ingatlan vételára 10.000,- Ft-tal emelkedik. Negatív licit nincs. A résztvevő a versenytárgyalást vezető által elmondott összeg elfogadását kézfelemeléssel jelzi, a legmagasabb összeget kínáló vevővel köt szerződést az önkormányzat. Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet győztest.
Az ingatlan adásvétele:
A versenytárgyalás nyertesével való szerződéskötés csak a teljes vételár kiegyenlítése után történik meg, ezt követően kerül az ingatlan a vevő birtokába és tulajdonába.
A vételárat egy összegben, az értesítéstől számított 15 napon belül kell befizetni az önkormányzat számlájára. A nyertessel való szerződéskötés legkésőbb a vételár befizetésétől számított 8 napon belül történik. Amennyiben a szerződéskötés vagy a vételár megfizetése a vevő érdekkörébe felmerülő okból meghiúsul, úgy a vevő a bánatpénz összegét elveszíti. Az ingatlan adásvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, illetve a szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.
Tájékoztatás:
Figyelemmel arra, hogy az ingatlan a Földforgalmi törvény -2013. évi CXXII.tv.- hatálya alá tartozik, így az adásvételi szerződés megkötése során ezen törvényre vonatkozó rendelkezések elsődlegesen az irányadók, beleértve a lehetséges vevőre vonatkozó jogszabályi előírásokat is.2021.07.16.
Versenytárgyalási felhívás ingatlan értékesítésére

Versenytárgyalási felhívás ingatlan értékesítésére

Ács Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2021.(VII.12.) számú képviselő-testületi határozat alapján versenytárgyalás útján értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező következő ingatlant:
A versenytárgyalás
helye: Ácsi Polgármesteri Hivatal nagyterme
ideje: 2021. szeptember 6.-án 9.00 órakor
Az értékesítésre kerülő ingatlan megtekinthető a helyszínen, előzetes egyeztetés nélkül is.
Sor
szám
Hrsz.
Tulajdoni hányad
Művelési ág
Térmérték (m2)
Kikiáltási ár (Ft)
1
2350/20
1/1
kivett beépítetlen terület
112
1.529.200Ft
A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:
A versenytárgyalásra jelentkezni 2021. augusztus 31. napján 12.00 óráig beérkezően, írásban az Ácsi Polgármesteri Hivatalnál lehet. A versenytárgyaláson való részvétel feltétele, hogy a pályázó a megvásárolni kívánt ingatlan kikiáltási árának 10%-át bánatpénzként befizessen az OTP Bank Nyrt. által vezetett önkormányzati folyószámlára: 11740078-15385413. Az árverésre való jelentkezéshez csatolni kell a befizetési bizonylat másolatát. Az árverés után a bánatpénz 8 napon belül mindazok számára visszafizetésre kerül, akik részt vettek a versenytárgyaláson, de nem szerezték meg az ingatlan tulajdonjogát.
Kérjük a jelentkezéskor legyenek szívesek megadni azt a bankszámlaszámot, amelyre a bánatpénz visszautalásra kerül. A befizetett bánatpénz a nyertessel való szerződéskötéskor a vételárba beszámításra kerül.
A versenytárgyalás lebonyolítása:
A versenytárgyalást Ács Város Jegyzője vezeti, a kikiáltási árat követően az ingatlan vételára 50.000,- Ft-tal emelkedik. Negatív licit nincs. A résztvevő a versenytárgyalást vezető által elmondott összeg elfogadását kézfelemeléssel jelzi, a legmagasabb összeget kínáló vevővel köt szerződést az önkormányzat. Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet győztest.
Az ingatlan adásvétele:
A versenytárgyalás nyertesével való szerződéskötés csak a teljes vételár kiegyenlítése után történik meg, ezt követően kerül az ingatlan a vevő birtokába és tulajdonába.
A vételárat egy összegben, az értesítéstől számított 15 napon belül kell befizetni az önkormányzat számlájára. A nyertessel való szerződéskötés legkésőbb a vételár befizetésétől számított 8 napon belül történik. Amennyiben a szerződéskötés vagy a vételár megfizetése a vevő érdekkörébe felmerülő okból meghiúsul, úgy a vevő a bánatpénz összegét elveszíti. Az ingatlan adásvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, illetve a szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.2021.07.15.
Pályázati felhívás az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok intézményvezetői munkakörére

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok (integrált kulturális intézmény) intézményvezetői munkakörre a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény és a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 5. § alapján
A betöltendő munkakör megnevezése: intézményvezető
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok szakszerű, törvényesműködésének megszervezése, koordinálása, irányítása, a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.
- Munkáltatói jogkörök gyakorlása az intézmény dolgozói felett, az intézmény működését érintő szabályzatok kidolgozása, munkaköri leírások elkészítése.
- Az intézményt érintő pályázati kiírások figyelésének, megírásának, benyújtásának, testvérvárosi kapcsolatok ápolásának, közös rendezvények szervezésének felügyelete.
- A közművelődési célok és programok megvalósítása
- A nemzeti és az ácsi hagyományok ápolása, felélesztése, a lakossággal való minél szélesebb körű megismertetése, új hagyományok megteremtése.
- A helyi civil szervezetek és közösségek szakmai támogatása, segítése.
- A kultúrértékekkel rendelkező csoportok patronálása (zene, tánc, ének) eseményeinek koordinálása.
- Részt vesz helyi kábel TV, az Ácsi Hírek és az Ács város honlapján megjelenő kulturális, sport és civileket érintő hírek naprakész szerkesztésében, folyamatos aktualizálásában.
- Felelős a szerkesztőkkel való kapcsolattartásért a 24 óra, a Kisalföld megyei lapok, a Forrás Rádió valamint a Híd TV vonatkozásában, az ácsi kulturális rendezvények, sportesemények és kiemelkedő egyéb hírek továbbításában.
- A városban megrendezésre kerülő rendezvények, helyi ünnepségek színvonalas szervezésének, lebonyolításának megszervezése minél több helyi közreműködő bevonásával.
A munkakör betöltésének feltételei:
a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. melléklet 4. pontjában vagy a 9. pontjában foglaltak szerinti szakmai követelményeknek való megfelelés Települési könyvtár, 5500 fő lélekszámot elérő település esetében:
elvárt végzettség: szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
elvárt idegennyelv-ismeret: KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
elvárt szakmai és vezetői gyakorlat: végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlat,
elvárt tudományos tevékenység: nincs.
Közművelődési intézmény esetében:
elvárt végzettség: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,
elvárt idegennyelv-ismeret: nincs,
elvárt szakmai és vezetői gyakorlat: végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,
elvárt tudományos tevékenység: kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység.
- államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának.
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
- az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása
Javadalmazás: megegyezés szerint.
A munkavégzés helye: 2941 Ács, Zichy park 1. valamint az intézmény vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatellátáshoz kötődő helyszínek.
Az intézményvezető munkaviszonya és annak időtartama 5 év: 2021. november 1-től 2026. október 31-ig, határozott időre szól. Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén a munkaszerződés megkötése az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével történik. A munkaviszony befejező időpontját követően a kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás a munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodás alapján történhet.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példánya, a feltételként előírt szakmai és vezetői gyakorlatról szóló igazolások másolata vagy nyilatkozat a gyakorlat meglétéről
- igazolás az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről, vagy nyilatkozat arról, hogy a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkálttói jogkör gyakorlójának. Amennyiben mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól (jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte), az erről szóló igazolás bemutatása
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás alatt nem áll
- nyilatkozat bérigényről,
- nyilatkozat az Mt. 211. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a véleményezésre jogosult bizottsági tagok és a képviselő-testület tagjai megismerhetik
- nyilatkozat arról, hogy a nyílt ülésen történő elbíráláshoz hozzájárul-e a pályázó.
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen az Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár utca 23. címére kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Művelődési Ház intézményvezető.
A pályázattal kapcsolatban további információt Dr. Szentirmai István polgármester nyújt a 34/385-121-es telefonszámon.
Az elbírálás módja: a pályázati határidő lejártát követően az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, - a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg. A bizottság tagjai között helyet kap a kulturális intézmény fenntartójának egy képviselője, a kulturális intézmény alaptevékenységének megfelelő országos szakmai szervezet egy képviselője. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a következő képviselő-testületi ülésen az Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
Pályázati felhívás közzétételének helye és ideje: kulturális intézmény www.acskonyvtar.hu, valamint a fenntartó www.acsvaros.hu honlapja 2021. július 15.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184