Ács város honlapja

Hírek


2021.11.10.
ÚJRA KÖTELEZŐ A MASZKVISELÉS AZ ÁCSI INTÉZMÉNYEKBEN

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2021. november 09-én 11:00-kor a Helyi Járványvédelmi Bizottság ülésezett, ahol áttekintette a covid járvány helyzetet és az azzal kapcsolatos teendőket.

Településünkön is egyre többen betegszenek meg covid fertőzésben, melyből megállapítható, hogy a járványgörbe felfelé ível. Tudjuk, hogy ezek az intézkedések sokakat kellemetlenül érintenek, de igyekszünk megtenni azokat az óvintézkedéseket, amiket tudunk, és megtehetünk annak érdekében, hogy a minimálisra szorítsuk a vírus terjedését. Köszönjük a lakosság megértő együttműködését!
Ezért a következő utasításokat rendelte el a bizottság:
- a bölcsődében a szülők az öltözőbe csak szájmaszkban mehetnek be és egyszerre max. 2 szülő tartózkodhat ott
- az óvodában minden csoport a saját bejáratán keresztül közelíti meg a csoportszobáját, a szülők az óvoda légterében kötelesek maszkot viselni és csak 1 szülő kísérheti a gyermeket
- a szociális alapszolgáltató központba az ügyfelek és a gondozottak valamint az alkalmazottak kötelesek maszkot viselni
Polgármesteri Hivatal
- a polgármesteri hivatalban azokat az ügyeket, amelyeket telefonon vagy e-mailben lehet intézni, azok ily módon intézzük
- amit csak személyesen lehet intézni, ott a kézfertőtlenítés és a maszkviselés az ügyfelek számára kötelező, valamint ügyfélfogadásnál a polgármesteri hivatal dolgozói számára is,
- az ügyfélfogadás pedig a nagyteremben távolságtartással történik
A könyvtárban és a művelődési ház egyéb közösségi tereiben a maszkviselés kötelező, kivéve, ha az ott végzett tevékenység olyan mozgással jár, ami maszkban nem végezhető.
Az intézménybe történő belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező!2021.11.08.
Eurovelo 6. kerékpárút építése

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ


EuroVelo 6 kerékpáros útvonal Gönyű-Komárom közötti szakasz
Tájékoztatás III-IV-V. ütem
Tájékoztatjuk a Tisztelt érintetteket, hogy a beruházás folyamatában a következő helyszíneken folynak a munkálatok:
A III. ütem a felhagyott kavics bánya észak-nyugati sarkától tart a Concó patak bal partjáig. Ezen szakaszról megközelíthető ingatlanok megközelítése egyeztetendő kivitelező munkahelyi vezetőjével szóban, a helyszínen.
A IV. ütem a Concó patak bal partjától a Likócsi dűlőig tart. A Bokroki legelők környezetében lévő telkek, a Hosszú dűlő 11-en keresztül érhetőek el.
Az V. ütem a Likócsi dűlőt foglalja magába az 1. sz főútig. A Likócsi dűlőtől északra eső telkek megközelítése a Felsőszőlők északi íves feltáró útjáról megközelíthető, a déli ingatlanok megközelítése a kivitelező munkahelyi vezetőjével egyeztetendő szóban, a helyszínen.2021.10.18.
Közmeghallgatás2021.10.15.
Meghívó2021.10.12.
HIRDETMÉNY A VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK NTAK REGISZTRÁCIÓJÁRÓL

Tájékoztatjuk Önöket, hogy - a 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében - minden hazai vendéglátó üzlet üzemeltető köteles 2021. november 1. napjával a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, továbbá az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek kötelesek ott - a vendéglátó szoftver alkalmazásával - 2022. június 1. napjától napi szinten adatot szolgáltatni.


Részletek:
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019.(X.15.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vhr.). A Vhr. 2. § (15) bekezdése értelmében adatszolgáltatásra kötelezett az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, azaz a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján.

A Vhr. 2. § (17) bekezdése meghatározza a vendéglátó szoftver fogalmát: az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető által kötelezően használt olyan informatikai program, amely az NTAK számára adatok továbbítására alkalmas.
Azt is előírja a jogszabály, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője - a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján - az e rendelet hatálya alá tartozó vendéglátó üzlet üzemeltetők által átadott adatokat az NTAK útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

A Kormány az NTAK üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MTÜ) jelöli ki.

A fent rögzítettek értelmében minden hazai vendéglátó üzletet regisztrálni kell az NTAK-ba, adatszolgáltatásra azonban nem minden regisztrált vendéglátó üzlet köteles, mivel a Vhr. az online pénztárgépek használatához köti az adatszolgáltatási kötelezettséget.

A KÖVETKEZŐ VENDÉGLÁTÓHELY TÍPUSOK ESETÉBEN KÖTELEZŐ A REGISZTRÁCIÓ ÉS A NAPI SZINTŰ ADATSZOLGÁLTATÁS IS AZ NTAK FELÉ:

- étterem, TEÁOR'08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás.
- büfé, TEÁOR'08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás.
- cukrászda, TEÁOR'08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás.
- kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5630 - Italszolgáltatás
- italüzlet, bár, TEÁOR'08: 5630 - Italszolgáltatás
- zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR'08: 5630 - Italszolgáltatás
- gyorsétterem, TEÁOR'08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás.
- alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás.

AZ ALÁBBI HÁROM VENDÉGLÁTÓHELY TÍPUSNAK KIZÁRÓLAG A REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGET KELL TELJESÍTENIE, DE ADATOT NEM KELL SZOLGÁLTATNIA AZ NTAK FELÉ:

- munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5629 - Egyéb vendéglátás;
- rendezvényi étkeztetés, TEÁOR'08: 5621 - Rendezvényi étkeztetés;
- mozgó vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás.

(A vendéglátóhely típusokat a kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. melléklete rögzíti.)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kr. 27. § (6)-(7) bekezdései értelmében a jegyző a vendéglátó üzlet NTAK-ba történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző köteles értesíteni az NTAK-ot azon vendéglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, vagy az NTAK-ba nem regisztráltak, vagy a kötelező adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítetik.

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus Tv.) 9/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy a vendéglátó üzlet üzemeltetője a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül köteles regisztrálni az NTAK-ba.

Már működő vendéglátóhelyek üzemeltetője - a Turizmus tv. 12/A. § (1) bekezdése értelmében - az NTAK-ba történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására pedig 2022. július 1. napjától köteles.

Az MTÜ a vendéglátó üzlet üzemeltetője részére a vendéglátó szoftvert térítésmentesen biztosítja.

Az NTAK tájékoztatása alapján a regisztrációs felület megnyitása a későbbiekben várható, bővebb információk hamarosan az NTAK információs oldalán lesznek olvashatóak: http://info.ntak.hu/.

Kérdések esetén keressék az MTÜ Ügyfélszolgálatát a hét minden napján, 0-24 órában hívható 06- 1/550-1855 telefonszámon, illetve a turisztika@1818.hu e-mail címen.

Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, a hivatkozott jogszabályban foglaltak tanulmányozását (a Vhr. 2.-3., 6/A-6/B, 8/A-8/B, 10-13.§-ai; továbbá a 2. melléklete, valamint a Turizmus tv. 2., 9/A-G., 12/A. §-ai)
és az ott előírtak teljesítését.


További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185