Ács város honlapja

Hírek


2023.08.25.
Eboltás

EBOLTÁS

Ács
 
Értesítjük Ács város ebtulajdonosait, hogy az ebek veszettség elleni 2023. évi összevezetett védőoltása és féreghajtó szerrel való kezelése az alábbi helyeken és időpontokban lesz a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet értelmében.
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2013. január 1-jétől a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése szerint:
„Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható.”
 
A 147/2004. (X. I.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése szerint:
"Kedvtelésből tartott állatok részére szervezett – összevezetéssel történő – tömeges
mikrochip-behelyezés tilos."
-.-.-.-.-.-.-.-
 
Oltó állatorvos: Dr. Szentirmai Csaba
 
Ács Etelkatelep
2023. szeptember 18-án 16-17:00 óráig
 
 
Állatorvosi rendelő Ács, Fő út 93.
2023. szeptember 22-én 16:00-17:30 óráig
pótoltás:
2023. szeptember 27-én 16-17:00 óráig
 
Ács Puszták
2023. szeptember 20-án 16-18 óráig
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
Oltó állatorvos: Dr. Radziwon András
 
Ács Pénzásás
2023. szeptember 16-én 9-11 óráig
2023. szeptember 23-án 9-11 óráig
 
2023. szeptember rendelési időben
kedd és csütörtök 15-18 óráig
 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-
 
Ezúton is felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét az alábbi kötelezettségekre a 164/2008. (XII.2.) FVM rendelet 3. §-a alapján:
„Az eb tulajdonosa köteles az eb tartási helye szerint illetékes állategészségügyi felügyeletét ellátó állatorvosnak bejelenteni, ha az állata:
a/ a három hónapos kort elérte,
b/ elhullott vagy elveszett,
c/ új tulajdonoshoz került.”
 
A 4. § értelmében: Az ebtulajdonos (ebtartó) köteles: minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen beoltatni az alábbiak szerint:
1. a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
2. az első oltást követően 6 hónapon belül,
3. azt követően évenként.
 
Ács város közigazgatási területén a kijelölt helyeken és időpontokban a veszettség elleni védőoltás díja: 6000 Ft kutyánként, amely tartalmazza a féreghajtó és az országos kötelező nyilvántartó rendszerbe való plusz regisztráció díját.
 
 
A 81/2002. (IX.4.) FVM rendelet előírja a paraziták elleni védekezést is.
A féreghajtó tabletta adagja súlyfüggő.
 
 
A védőoltás, a tabletta és az eboltási könyv árát az ebtulajdonosnak a helyszínen kell megfizetni.
Az oltás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.
 
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy az ebek kötelező védőoltásának végrehajtását segítsék elő.2023.08.21.
Tájékoztató az iskolai étkeztetésről

TÁJÉKOZTATÓ AZ ISKOLAI ÉTKEZÉS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Tisztelt Szülők!

A 2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az önkormányzatoknak biztosítani kell étkezési lehetőséget azon tanulók részére, akiknek igénylik, mely szolgáltatás igénybevétele térítésidíj köteles. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény előírja, hogy mely esetben kell ingyenesen és az intézményi térítési kedvezményekkel biztosítani az ellátást.
Ha gyermeke részére étkezést szeretne igényelni a 2023/2024-es tanévre, akkor a mellékelt nyomtatványok közül a gyermek részére megfelelőt/megfelelőket töltse ki és juttassa el:

- elektronikusan a penzugy9@acsvaros.hu e-mail címre vagy
- ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalba vagy
- a Gárdonyi Géza Általános Iskolába a 2023.08.24-én (08-18 óra) vagy 2023.08.25-én (08-16 óra) történő tankönyvosztás napján
A nyomtatványok leadásának végső határideje a tankönyvosztás utolsó napja.
A nyomtatványok a http://www.acs-varos.hu honlapon, a http://www.facebook.com/iskolaietkezesacs Facebook oldalon, valamint ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán is megtalálhatók.

A mellékelt nyomtatványok:
- Szándéknyilatkozat és igénylőlap (minden étkezést igénylőnek kötelezően kitöltendő minden tanév kezdetén), valamint
- Nyilatkozat az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetéshez (kedvezményesen étkezőknek szükséges kitölteni minden tanév kezdetén). A nyomtatványokat gyermekenként külön kell kitölteni.

A kedvezményre jogosító igazolásokat (pl. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) minden tanév elején kérjük ismételten benyújtani mindaddig, amíg a jogosultság fennáll. A szülő felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező esetben 100%-os térítési díj fizetésére kötelezett.

A diétás étrend igényléséhez érvényes szakorvosi véleményt szükséges csatolni!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl.: iskola-váltás, kedvezményre való jogosultság változása / megszűnése – azt az Ácsi Polgármesteri Hivatal felé 10 napon belül szíveskedjen jelezni!

Az étkezésért felelős kapcsolattartó elérhetőségei:
Szabó-Kiss Bernadett
06 20/ 950-4506
penzugy9@acsvaros.hu
„Iskolai étkezés Ács” Facebook oldal http://www.facebook.com/iskolaietkezesacs

Fizetési lehetőségek:
Az étkezés fizetése előre történik.
Az iskolai étkezési díj befizetése a következő módokon lehetséges:
• készpénz:
Minden hónap második és harmadik hetében az Ácsi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben:
hétfő: 13:00-17:00;
szerda: 08:00-12:00 és 13:00-16:00;
péntek: 08:00-12:00
Készpénzfizetés esetében a számlát a befizetéssel egyidőben kapja meg.
• átutalás:
Átutaláshoz a szolgáltató bankszámlaszáma:
Ács Város Önkormányzata 11740078-15385413-00000000 OTP Bank
Átutalásos fizetési mód esetén az elkészült számla a kitöltött nyomtatványon megadott e-mail címre kerül kiküldésre. Kérjük, hogy a számlán szereplő összeget pontosan utalják, a közleményben a gyermek nevének és osztályának feltüntetésével! Amennyiben a számlát nem kapja meg, kérjük a fenti elérhetőségek egyikén jelezze!
Az étkezési térítési díj fizetése legkésőbb az adott hónap 3. hét péntekéig esedékes.
Étkezni csak az étkezési térítési díj megfizetését követően lehet. Amennyiben az adott hónap 3. hetének végéig nem történik meg a befizetés, a megrendelést az intézmény mindaddig szünetelteti, amíg a térítési díj befizetésre nem kerül.

Étkezés lemondása:
Felhívjuk a Tisztelt Szülő figyelmét, hogy a tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés lemondását, ezt a szülőnek a fenti elérhetőségek egyikén ezt jeleznie kell!
Kiemelten kérjük az ingyenesen étkező gyermekek szüleinek figyelmét, hogy gyermekük hiányzását ők is jelezzék felénk, mivel részükre az étkezés díját az Önkormányzat fizeti az Eurest Kft. felé.
A szolgáltató az étkezés lemondását, módosítását a tárgynapot megelőző nap 08:30-ig fogadja el intézményünktől, tehát az adott napon történő lemondást csak a következő naptól tudjuk érvényesíteni.
08:30 után leadott lemondást a lemondás napját követő második naptól tudjuk érvényesíteni.
A napi többszöri étkezést igénybe vevők lemondása csak teljes étkezési napra érvényesíthető, köztes étkezések lemondását nem tudjuk elfogadni.
Hiányzás esetén lehetőséget biztosítunk az ebéd saját éthordóban történő elszállítására az iskola konyhájáról.
Rövidített tanítási napokon és külső iskolai program esetén is megilleti a tanulót az étkezés, alternatív megoldásként akár hideg élelmezési csomag biztosításával.
Az étkezés minőségével vagy mennyiségével kapcsolatos reklamációkat kérjük a fenti elérhetőségek valamelyikén jelezzék felénk.

Köszönjük együttműködését!

Kapcsolódó letöltheto dokumentum


2023.08.18.
Gyermekorvos Szabadság

TISZTELT SZÜLŐK!

2023.08. 21. -09.01. között félszabadság miatt
rendelési idő 13-14 óra között lesz.
Telefonos elérhetőség : 06 /30/ 2984318 E-mail cím: acsgyereko@gmail.com
A komáromi 24órás
Gyerekambulancia: 06/34/342-840 (114-es mellék)
Sűrgős esetben: 112,
illetve ügyeleti időben 1830 számot hívják.

Dr. Demissie Tewodros2023.08.18.
Meghívó2023.08.16.
Tájékoztatás

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az alábbi előterjesztésben szereplő zártkerti út elnevezésével kapcsolatban várjuk a lakosság észrevételeit javaslatait a igazgatas@acsvaros.hu címre.

Ács, 2023.augusztus 16. Dr. Fülesné Balogh Anita
jegyző

Kapcsolódó letöltheto dokumentum

További oldalak:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184