Ács város honlapja

Hírek


2017.05.15.
Ingatlan licit

Ács Város Önkormányzata versenytárgyalást hirdet az alábbi ingatlan értékesítésére

1. Ács, Zichy Park 2/B. I/2. szám alatti ingatlan 55,5 m2 alapterületű, 2 szoba, étkező-konyha, közlekedő, fürdőszoba, kamra, WC, loggia helyiségekkel ellátott .
Kikiáltási ár: 5.400.000 Ft.
Az ingatlan 1/1 arányban az önkormányzat tulajdonát képezi.
Az értékesítésre kerülő ingatlan megtekinthető, előzetes egyeztetés alapján (Tel.:34/595-140).


Az árverésen való részvétel feltételei:

Az árverésen bármely természetes vagy jogi személy részt vehet.
· Jelentkezni írásban – a szükséges azonosító adatok (név, születési idő, anyja neve, lakcím, adószám, telefonszám, e-mail cím) megadásával, 2017. május 19. 12:00 óráig a polgármesteri hivatal titkárságán lehet.
· A részvétel feltétele, hogy a pályázó a megvásárolni kívánt ingatlan kikiáltási árának 10%-át bánatpénzként befizesse Ács Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt. Ácsi Fiókjánál vezetett 11740078-15385413 számú bankszámlájára.
Az árverésre való jelentkezéshez csatolni kell a befizetési bizonylat másolatát.
· Az árverés után a bánatpénz 8 napon belül mindazok számára visszafizetésre kerül, akik részt vettek a versenytárgyaláson, de nem szerezték meg az ingatlan tulajdonjogát. A befizetett bánatpénz, a nyertessel való szerződéskötéskor foglaló címén a vételárba beszámításra kerül.
Az árverésen nem vehet részt az, aki hitelt érdemlően nem tudja igazolni a bánatpénz befizetését.


A versenytárgyalás menete:

A versenytárgyalást Ács Város Jegyzője vezeti. A kikiáltási árat követően az ingatlan vételára 50.000 forintonként nő. A résztvevő a versenytárgyalást vezető által elmondott összeg elfogadását kézfelemeléssel jelzi.
A legmagasabb összeget kínáló vevővel köt szerződést az önkormányzat.
· Az árverésen negatív licit nincs.

Az ingatlan adásvétele:
· A versenytárgyalás nyertesével való szerződéskötés és tulajdonszerzés csak a teljes vételár kiegyenlítése után történik meg, ezt követően kerül az ingatlan a vevő birtokába.
· A vételárat egy összegben a versenytárgyalást követő 8 napon belül kell befizetni az önkormányzat számlájára. A nyertessel való szerződéskötés legkésőbb a vételár befizetésétől számított 15 napon belül történik.
· Ha az árverés nyertese hitelt kíván felvenni a vételár kifizetéséhez a hitelügyintézés ideje nem számít bele a fizetési és szerződéskötési határidőbe. A hitel ügyintézés megindítását a pénzintézetnek írásban igazolnia kell, a versenytárgyalás napjától számított 8 napon belül.

Amennyiben a szerződéskötés vagy a vételár megfizetése a vevő érdekkörébe felmerülő okból meghiúsul úgy a vevő a bánatpénzt, illetve a foglaló összegét elveszíti. Az ingatlan adásvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, illetve a szerződés elkészíttetése a vevőt terheli.
2017.05.12.
Fogathajtó verseny2017.04.18.
Veszélyes hulladékok átvételéről2017.04.15.
Ácsi programok 2017.április, május2017.04.08.
Roma kultúra napja